Ръководството на Национално представителство на студентските съвети изпрати нова позиция до отговорните институции. Позицията е във връзка с въвеждането на извънредна епидемична обстановка в страната и засяга обучаващите се във висшите училища. Цялата позиция може да видите по-долу в текста. Документът на националната студентска организация е изпратен до Министерство на образованието, Министерство на отбраната, Министерство на културата, Министерство на здравеопазването, висшите училища и студентската младеж.

Във връзка с решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в Република България и заповед № РД-01-270/19.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, свързано с прилагане на мерки за ограничаване разпространението на заразата с COVID–19, препоръчваме на висшите училища:

Позицията може да видите ТУК

 1. Да се удължи срокът за преустановяване на присъствените учебни занятия до края на летния семестър на учебната 2019/2020 година.
 2. Да се удължи срокът за преустановяване на всички масови мероприятия и събития, провеждани във висшите училища до края летния семестър на учебната 2019/2020 година. Масовите мероприятия и събития да бъдат провеждани чрез видеоконферентна връзка.
 3. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да продължат да осъществяват контрол за редовното провеждане на неприсъствени учебни занятия. Студентските съвети да сигнализират ръководствата на съответните висши училища в случай на постъпил сигнал, свързан с непровеждане на занятие от страна на преподавател.
 4. Да се отменят всички изпити в сградите на висшите училища до края на летния семестър 2019/2020 година, освен случаите на необходимост същите да бъдат присъствени предвид специфичността им. При присъствено провеждане на изпитите висшите училища да осигурят всички противоепидемични мерки съобразно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.
 5. Да бъдат провеждани онлайн изпити чрез видеоконферентна връзка, в т.ч. кандидатстудентски изпити, семестриални изпити, поправителни и ликвидационни изпитни сесии, защити на дипломни работи и държавни изпити през м. юни и м. юли, с изключение на практическите изпити, като се създава организация за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки съобразно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.
 6. Да бъдат проведени присъствено държавните изпити на специалност „Право” по следните дисциплини: “Гражданскоправни науки”, “Наказателноправни науки” и “Публичноправни науки” в изпълнение на чл.12 а, ал.4 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Право” и професионална квалификация “Юрист”, приета с ПМС № 75 от 5 април 1996 г., като се създава организация за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки съобразно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.
 7. Да се даде възможност на стажант-лекарите да продължат стажовете си независимо под каква форма (дистанционно или присъствено). Да бъдат организирани държавните им изпити с оглед навременното им дипломиране в рамките на календарния план на висшето училище.
 8. С оглед възникналата противоепидемична обстановка и невъзможността на студентите от Медицинските университети и Медицинските факултети да провеждат присъствени упражнения, препоръчваме хорариумът за провеждане на преддипломен стаж, учебна практика (клиничен стаж) и нормативите, зададени от висшите училища, да бъдат намалени, като същите да бъдат съобразени с минималния хорариум зададен в единните държавни изисквания.
 9. Във висшите училища по архитектура, строителство и геодезия да бъде удължен летният семестър 2019/2020 година с минимум 30 календарни дни, както и бъде удължен срокът за заверки и защити със 7 календарни дни.
 10. Във висшите училища по изкуства да бъде удължен летният семестър 2019/ 2020 година, както и за провеждане на годишни изпити и конферанси за учебната 2019/2020 година, като периодът на удължаване да не бъде по-кратък от 30 дни.
 11. Във висшите училища по изкуства да бъдат проведени присъствено държавните изпити и дипломните защити при закрити врати в периода м. юли- м. септември 2020 година при спазването на всички противоепидемични мерки съобразно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.
 12. Техническите университети да проведат изпитите си онлайн чрез видеоконферетна връзка, с изключение на занятия, които не могат да се проведат неприсъствено (лабораторни, практики, стажове), като се създава организация за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки съобразно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.
 13. Студентите да бъдат освободени от заверяване на изучаваните предмети през летен семестър на учебната 2019/2020 година.
 14. Да стартират разговори на регионален принцип между ръководствата на висшите училища за бъдещо сътрудничество и за съвместно използване на материални бази и общежития с оглед непредвидимия характер на кризата.
 15. В сградите на висшите училища, студентските общежития и работните помещения да не се преустановят действията за постоянна дезинфекция до края на м. юни, в т. ч. - филтър, дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена;

Ние, членовете на НПСС, призоваваме Студентските съвети към Висшите училища да оказват съдействие и подкрепа на своите колеги-доброволци в изпълняваните от тях дейности, насочени към подпомагане на възрастното население.

Нека бъдем единни, отговорни и солидарни в тази трудна за страната ни кризисна обстановка, тъй като само чрез наши общи усилия можем да я преодолеем!

20 Май 2020 година
РЪКОВОДСТВО на НПСС

Оценете
(6 гласа)
Прочетена 3893 пъти

За нас

Ние сме екип от млади ентусиасти, които работим за селектиране на младежките и студентски новини на едно място.

Може да се свържете с нас като ни изпратите запитване на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Recent comments

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…